Møbler med mening

En fantastisk fortelling om Møbler med Mening… Kan et møbel virkelig gi mening for mennesker med fysiske og psykiske utfordringer?
Les erfaringer fra den Danske avlastningsinstitusjonen Lundø i Gentofte Kommune.

Kan møbler – utover og være fine og funksjonelle – også være meningsfulle for mennesker? Det spørsmålet er vi opptatt av, da stadig flere barn og unge strever med psykiske utfordringer.
Danske Unknown Furniture, hovedimportør av lavamøblene i The [BLACK] Series har oppdaget at barn og unge med spesielle behov faller til ro i deres unike lava hengereder.
De skriver følgende: Vi er blevet nysgerrige og har allierede os med fagpersoner til at belyse en forestilling om, at et møbel fremstillet af lava kan give mening på et helt andet plan.

På avlastningsinstitusjonen Lundø i Gentofte kommer barn og unge i alderen 0-23 år. De har betydelig nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, autisme, ADHD eller andre utviklingsforstyrrelser. På Lundø blir barn og unge oppmuntret til og være en del av et fellesskap, hvor det skapes relasjoner og vennskap med andre.

Lundø har en Bios Hide hengende i en av deres oppholdsrom. Over en vinter har fagpersonalet observert hvordan og hvor mye hengestolen har blitt brukt.

Dan, som er pedagog på Lundø forteller: “Jeg oplever, at mange af vores børn og unge kommer ud i stuen når de kan få lov at sidde i reden – børn og unge, der ellers ville isolere sig på værelset. Mange har brug for at skærme sig og finde tryghed. I reden er de beskyttede, men er stadig en del af fællesskabet”.

Lava som materiale – også kjent som vulkansk basalt – har lyddempende effekt. Det er en dokumenter markant forskjell på 4.4 decibel utenfor vs. Inni hengestolen. En del av barna er svært lydsensitive, og redets “osteklokkesstemning” kan ha stor betydning for dem til å finne ro.

Personalet på Lundø opplever også at barn som strever med og falle i søvn, raskere faller i søvn i redet. Grunnen til det kan være at redet vugger i takt med bevegelser og at lyset sett igjennom redets organiske mønstre, virker beroligende og stimulerer sansene våre på ulike måter.

Redet blir brukt i forskjellige sammenhenger – eksempelvis som avslapningsstund sammen med en pedagog eller som kosekrok for flere av barna og de unge på én gang.

“De bruger den hele tiden. Hvis de ikke kunne lide den, ville der være kontant afregning ved kasse 1 og den ville ikke blive brugt. Men det er suverænt vores mest populære møbel”, fortæller Dan.

Fortellingen fra Lundø er bemerkelsesverdig. Redet vurderes som et pedagogisk redskap i arbeidet med barn og unge i flere land framover.

-At redet tilsyneladende kan hjelpe mennesker, er en fantastisk oppdagelse for oss i Unknown Furniture. Vi er i forvejen stolte af vores møbler, men beretningerne fra Lundø gør bare det hele endnu bedre…
Tusind tak til Lundø – og særligt Camilla og Dan – fordi I ville være med på “forsøget” og give os jeres faglige blik på hvordan vores lavamøbel, også kan finde sin berettigelse. Pernille, Unknown Furniture Danmark

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *